Ivo Tolja
(Dubrovnik)

Ivo Tolja diplomirao je na sveučilištu u Dubrovniku, smjer management. Svoju karijeru u RBA započeo je 2003. godine u Sektoru poslovanja sa stanovništvom gdje je stekao bogato radno iskustvo obzirom na posvećenost poslovima od transakcijskog, trezorskog do kreditnog i financijskog poslovanja. Od 2016. godine radi kao Manager poslovnog odnosa, a od 2017. počinje s radom u timu FWR privatnog bankarstva na poziciji voditelja poslovnog odnosa u FWR uredu u Dubrovniku. Pohađao je edukacije i seminare iz područja poslovanja sa stanovništvom. Posjeduje ovlaštenje za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju.

Ugovorite sastanak s privatnim bankarom.