Renata Gecan Milek

Renata Gecan Milek direktorica je FWR Privatnog bankarstva. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer Financije. Dodatnu edukaciju, stekla je programom ACI iz Velike Britanije (Udruga financijskih tržišta) koji je završila 1998. godine. 2014. godine stekla je i titulu Master of Business Administration (MBA), smjer financije na WU Executive Academy u Beču. Karijeru je započela 1996. godine, a od 1997. godine, zaposlena je u Raiffeisenbank Austria d.d. (RBA). Od 2008. godine je obnašala funkciju članice Uprave Raiffeisen Investa d.o.o. te se početkom 2013. godine vraća u RBA sa zadatkom osnivanja privatnog bankarstva Friedrich Wilhelm Raiffeisen (FWR). Renata Gecan Milek položila je ispite za ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova, za investicijskog savjetnika te za ovlaštenog upravitelja mirovinskih osiguravajućih društava. Renata također obnaša i funkciju članice Nadzornog odbora Raiffeisen mirovinskog osiguravajućeg društva d.o.o.

Ugovorite sastanak.