Arhiva

Informativni dokument o naknadama Tekući račun - FWR (24.02.2020.) (94 KB)

Informativni dokument o naknadama Kunski žiro račun - FWR (24.02.2020.) (94 KB)

Informativni dokument o naknadama Devizni žiro račun - FWR (24.02.2020.) (93 KB)

Informativni dokument o naknadama Devizni račun - FWR (24.02.2020.) (94 KB)

Informativni dokument o naknadama Tekući račun - FWR (10.02.2020.) (94 KB)

Informativni dokument o naknadama Kunski žiro račun - FWR (10.02.2020.) (94 KB)

Informativni dokument o naknadama Devizni žiro račun - FWR (10.02.2020.) (94 KB)

Informativni dokument o naknadama Devizni račun - FWR (10.02.2020.) (94 KB)

Informativni dokument o naknadama Tekući račun - FWR (22.1.2020.) (94 KB)

Informativni dokument o naknadama Kunski žiro račun - FWR (22.1.2020.) (94 KB)

Informativni dokument o naknadama Devizni žiro račun - FWR (22.1.2020.) (94 KB)

Informativni dokument o naknadama Devizni račun - FWR (22.1.2020.) (94 KB)

Informativni dokument o naknadama Tekući račun - FWR (01.11.2019.) (94 KB)

Informativni dokument o naknadama Kunski žiro račun - FWR (01.11.2019.) (95 KB)

Informativni dokument o naknadama Devizni žiro račun - FWR (01.11.2019.) (94 KB)

Informativni dokument o naknadama Devizni račun - FWR (01.11.2019.) (95 KB)

Informativni dokument o naknadama Tekući račun - FWR (322 KB)

Informativni dokument o naknadama Kunski žiro račun - FWR (319 KB)

Informativni dokument o naknadama Devizni žiro račun - FWR (321 KB)

Informativni dokument o naknadama Devizni račun - FWR (321 KB)

Opci uvjeti poslovanja za uslugu telefonskog i internet bankarstva za klijente privatnog bankarstva FWR s datumom primjene 01.11.2016 (223 KB)