Arhiva

Opći uvjeti za izdavanje i korištenje FWR Visa Platinum kreditne kartice (01.06.2021.) (224 KB)

Opći uvjeti poslovanja za uslugu telefonskog i internet bankarstva za klijente privatnog bankarstva FWR (18.12.2016.) (325 KB)

Opći uvjeti poslovanja za uslugu telefonskog i internet bankarstva za klijente privatnog bankarstva FWR (01.11.2016.) (223 KB)

Opći uvjeti poslovanja za koristenje usluga telefonskog i internet bankarstva i elektronicke poste za klijente privatnog bankarstva FWR (20.03.2017.) (126 KB)

Opći uvjeti poslovanja za uslugu investicijskog savjetovanja (1.1.2022.) (3.595 KB)

Opći uvjeti za izdavanje i korištenje FWR Visa Platinum kreditne kartice (224 KB)

Opći uvjeti za izdavanje i korištenje FWR Visa Platinum kreditne kartice (02.01.2020.) (183 KB)

Informativni dokument o naknadama Tekući račun - FWR (01.07.2022.) (213 KB)

Informativni dokument o naknadama Devizni račun - FWR (01.07.2020.) (537 KB)

Informativni dokument o naknadama Devizni žiro račun - FWR (01.07.2020.) (537 KB)

Informativni dokument o naknadama Kunski žiro račun - FWR (01.07.2020.) (537 KB)

Informativni dokument o naknadama Kunski žiro račun - FWR (25.01.2022.) (213 KB)

Informativni dokument o naknadama Tekući račun - FWR (25.01.2022.) (216 KB)

Informativni dokument o naknadama Devizni račun - FWR (25.01.2022.) (215 KB)

Informativni dokument o naknadama Devizni žiro račun - FWR (25.01.2022.) (212 KB)

Opći uvjeti poslovanja za uslugu investicijskog savjetovanja (31.12.2021.) (263 KB)

Informativni dokument o naknadama Tekući račun - FWR (31.12.2021.) (216 KB)

Informativni dokument o naknadama Tekući račun - FWR (30.06.2021.) (217 KB)

Informativni dokument o naknadama Tekući račun - FWR (22.02.2021.) (216 KB)

Informativni dokument o naknadama Kunski žiro račun - FWR (22.02.2021.) (212 KB)

Informativni dokument o naknadama Devizni žiro račun - FWR (22.02.2021.) (211 KB)

Informativni dokument o naknadama Devizni račun - FWR (22.02.2021.) (213 KB)

Informativni dokument o naknadama Tekući račun - FWR (16.02.2021.) (217 KB)

Informativni dokument o naknadama Tekući račun - FWR (01.07.2019.) (322 KB)

Informativni dokument o naknadama Kunski žiro račun - FWR (01.07.2019.) (319 KB)

Informativni dokument o naknadama Devizni žiro račun - FWR (01.07.2019.) (321 KB)

Informativni dokument o naknadama Devizni račun - FWR (01.07.2019.) (321 KB)

Informativni dokument o naknadama Tekući račun - FWR (01.01.2021.) (216 KB)

Informativni dokument o naknadama Tekući račun - FWR (01.07.2020.) (539 KB)

Informativni dokument o naknadama Tekući račun - FWR (24.02.2020.) (94 KB)

Informativni dokument o naknadama Kunski žiro račun - FWR (24.02.2020.) (94 KB)

Informativni dokument o naknadama Devizni žiro račun - FWR (24.02.2020.) (93 KB)

Informativni dokument o naknadama Devizni račun - FWR (24.02.2020.) (94 KB)

Informativni dokument o naknadama Tekući račun - FWR (10.02.2020.) (94 KB)

Informativni dokument o naknadama Kunski žiro račun - FWR (10.02.2020.) (94 KB)

Informativni dokument o naknadama Devizni žiro račun - FWR (10.02.2020.) (94 KB)

Informativni dokument o naknadama Devizni račun - FWR (10.02.2020.) (94 KB)

Informativni dokument o naknadama Tekući račun - FWR (22.1.2020.) (94 KB)

Informativni dokument o naknadama Kunski žiro račun - FWR (22.1.2020.) (94 KB)

Informativni dokument o naknadama Devizni žiro račun - FWR (22.1.2020.) (94 KB)

Informativni dokument o naknadama Devizni račun - FWR (22.1.2020.) (94 KB)

Informativni dokument o naknadama Tekući račun - FWR (01.11.2019.) (94 KB)

Informativni dokument o naknadama Kunski žiro račun - FWR (01.11.2019.) (95 KB)

Informativni dokument o naknadama Devizni žiro račun - FWR (01.11.2019.) (94 KB)

Informativni dokument o naknadama Devizni račun - FWR (01.11.2019.) (95 KB)