Ana Kontak
(Split)

Ana Kontak diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Splitu smjer Management. Svoju profesionalnu karijeru u bankarskom sektoru, započela je 1997. godine u Zagrebačkoj banci u segmentu poslovanja sa stanovništvom, a 2002. godine prelazi u Erste Bank gdje je u svom bankarskom razvojnom putu bila posvećena poslovima savjetnika u kreditnom poslovanju, osobnog bankara i zamjenika direktora Savjetodavnog centra. 2008. godine, Ana postaje Senior Private Banker i tu funkciju obnaša do 2015. godine, kada se pridružuje Raiffeisen timu FWR privatnih bankara na funkciji glavnog voditelja poslovnog odnosa u FWR uredu u Splitu. Usavršavala se putem brojnih edukacija i seminara s područja managementa, private bankinga i asset managementa, a stekla je i licencu za brokera i investicijskog savjetnika.

Ugovorite sastanak s privatnim bankarom.