Danijela Rukavina
(Zagreb)

Danijela Rukavina zaposlena je u Raiffeisen banci Zagreb u timu FWR privatnog bankarstva na poziciji glavnog voditelja poslovnog odnosa. Na sadašnju je poziciju prešla 2013. godine iz odjela poslovanja sa stanovništvom. Bogato radno iskustvo stjecala je u uglednim organizacijama, Privrednoj Banci Zagreb i Partner Banci, kao i u Raiffeisen banci Zagreb u različitim segmentima poslovanja. Svoju profesionalnu karijeru započela je 1995. godine, a u Raiffeisen banci Zagreb zaposlena je od 1999. godine. Pohađala je brojne edukacije i uspješno završila nekoliko stručnih tečajeva iz područja poslovanja sa stanovništvom. Posjeduje licencu brokera i investicijskog savjetnika. Diplomirala je marketing na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu.

Ugovorite sastanak s privatnim bankarom.

Marko Vrbančić
(Zagreb)

Diplomiranjem Poslovne Ekonomije smjer Financije na Ekonomskom Fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Marko počinje karijeru u RBA na poslovima Trgovca na Novčanom tržištu i Menadžera za likvidnost u Sektoru Riznice i Investicijskoga Bankarstva. Potom nastavlja karijeru na poslovima Upravljanja diskrecijskim portfeljima klijenata. 2010. godine postaje Menadžer Privatnoga Bankarstva u Sektoru poslovanja sa stanovništvom, a zatim i savjetnik Izvršnom direktoru Sektora. Od 2013. godine Marko je Glavni voditelj poslovnog odnosa u FWR Privatnom bankarstvu. Posjeduje brokersku licencu te licencu investicijskog savjetnika. Stekao je i ACI „Dealing certificate“ te se u Luxembourgu pri ATTF-u školovao za Menadžera upravljanja imovinom. Vlasnik je „Certificate for Raiffeisen Centrobank structured products specialists“ certifikata. Završio je Executive Master of Business Administration (MBA) na Cotrugli Business School u Zagrebu.

Ugovorite sastanak s privatnim bankarom

Bojan Oreščanin
(Zagreb)

Bojan Oreščanin diplomirao je 2005. godine na Veleučilištu VERN. Karijeru je započeo 2006. godine u RBA Sektoru poslovanja sa stanovništvom, nakon čega je godinu kasnije počeo raditi na mjestu brokera u Sektoru riznice i investicijskoga bankarstva te je stekao licencu za obavljanje poslova brokera i investicijskoga savjetnika. Bojan Oreščanin proveo je dio karijere i u Raiffeisen Investu na poziciji menadžera poslovnog odnosa s klijentima, a bio je zadužen za korporativne klijente i privatne portfelje. 2015. godine pohađao je program u L’Institut de Formation Bancaire - ATTF, Luxembourg, te stekao licencu „Certified Private Banker“.

Ugovorite sastanak s privatnim bankarom.

Maja Menićanin
(Zagreb)

Maja Menićanin diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer Financije. Karijeru je započela u Raiffeisen Investu 2004. godine kao djelatnik odjela Back Officea, a 2006. godine prelazi u odjel upravljanja fondovima najprije kao asistent portfolio menadžera, a zatim kao portfolio menadžer i djeluje kao član tima koji upravlja investicijskim fondovima. Uvođenjem usluge upravljanja portfeljem u Raiffeisen Investu postaje portfolio menadžer u Direkciji upravljanja portfeljima, a od 2015. godine dio je tima FWR privatnoga bankarstva. Maja Menićanin položila je ispit za investicijskog savjetnika.

Ugovorite sastanak s privatnim bankarom.

Ana Kontak
(Split)

Ana Kontak diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Splitu smjer Management. Svoju profesionalnu karijeru u bankarskom sektoru, započela je 1997. godine u Zagrebačkoj banci u segmentu poslovanja sa stanovništvom, a 2002. godine prelazi u Erste Bank gdje je u svom bankarskom razvojnom putu bila posvećena poslovima savjetnika u kreditnom poslovanju, osobnog bankara i zamjenika direktora Savjetodavnog centra. 2008. godine, Ana postaje Senior Private Banker i tu funkciju obnaša do 2015. godine, kada se pridružuje Raiffeisen timu FWR privatnih bankara na funkciji glavnog voditelja poslovnog odnosa u FWR uredu u Splitu. Usavršavala se putem brojnih edukacija i seminara s područja managementa, private bankinga i asset managementa, a stekla je i licencu za brokera i investicijskog savjetnika.

Ugovorite sastanak s privatnim bankarom.

Anita Gracin
(Šibenik, Zadar)

Anita Gracin završila je diplomski studij na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, smjer Financijski menadžement. Svoju karijeru u RBA započela je 2002. u Sektoru poslovanja sa stanovništvom. Od 2009. godine radi kao Manager poslovnog odnosa, a 2013. godine priključuje se FWR privatnom bankarstvu. Anita Gracin svoje je znanje i sposobnosti usavršavala raznim edukacijama i stručnim seminarima na području managmenta, private bankinga i asset managementa. Posjeduje licencu za brokera i investicijskog savjetnika.

Ugovorite sastanak s privatnim bankarom.

Krešo Milošević
(Rijeka, Pula)

Krešo Milošević zaposlen je u Raiffeisen banci u timu FWR privatnog bankarstva na poziciji glavnog voditelja poslovnog odnosa u FWR uredu u Rijeci. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Rijeci, smjer Management. U bankarskom sektoru počeo je raditi 2010. godine u Sberbank, a karijeru 2012. godine nastavlja u Privrednoj banci Zagreb gdje radi u sektoru poslovanja sa stanovništvom na poslovima osobnog bankara i affluent osobnog bankara sve do dolaska u Raiffeisen banku 2017. godine. Pohađao je edukacije i seminare iz područja poslovanja sa stanovništvom i managementa. Posjeduje licencu za brokera i investicijskog savjetnika.

Ugovorite sastanak s privatnim bankarom.

Ivo Tolja
(Dubrovnik)

Ivo Tolja diplomirao je na sveučilištu u Dubrovniku, smjer management. Svoju karijeru u RBA započeo je 2003. godine u Sektoru poslovanja sa stanovništvom gdje je stekao bogato radno iskustvo obzirom na posvećenost poslovima od transakcijskog, trezorskog do kreditnog i financijskog poslovanja. Od 2016. godine radi kao Manager poslovnog odnosa, a od 2017. počinje s radom u timu FWR privatnog bankarstva na poziciji voditelja poslovnog odnosa u FWR uredu u Dubrovniku. Pohađao je edukacije i seminare iz područja poslovanja sa stanovništvom. Posjeduje ovlaštenje za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju.

Ugovorite sastanak s privatnim bankarom.

Vaš privatni bankar osigurava povjerljiv partnerski odnos i financijskog savjetnika
dostupnog u bilo koje vrijeme putem telefona, elektroničke pošte ili interneta.

Privatni bankar nije vezan uz prostor banke i poslovni se prostor nalazi gdje god Vama odgovara, osiguravajući Vam tako potpunu diskreciju i zaštitu povjerljivih podataka. Baš zbog toga, posebnu pažnju posvećujemo selekciji i neprestanoj edukaciji FWR privatnih bankara.