Dario Bojčić
(Zagreb)

Dario Bojčić se pridružio RBA u timu FWR privatnog bankarstva na poziciji Glavnog voditelja poslovnog odnosa u FWR uredu u Zagrebu od 2021. godine. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer Financije. U bankarskom sektoru počeo je raditi 2015. godine u Erste banci, i to u sektoru građanstva, gdje stječe četverogodišnje iskustvo rada u Privatnom bankarstvu sve do dolaska u RBA 2021. godine. Dario Bojčić svoje je znanje i sposobnosti usavršavao raznim edukacijama i stručnim seminarima na području managmenta, private bankinga i asset managementa. Posjeduje licencu za investicijskog savjetnika.

Ugovorite sastanak s privatnim bankarom.