Mario Gregurina
(Varaždin, Čakovec)

Mario Gregurina je završio stručni studij na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer Unutarnja i vanjska trgovina. Karijeru u RBA je započeo 2004. godine u Poslovnici Čakovec na radnom mjestu Mlađeg referenta brzih transakcija. Promoviran je 2007. godine u Osobnog bankara, 2009. godine u Višeg osobnog bankara te 2011. godine u Managera poslovnog odnosa Premium bankarstva. Nekoliko godina (2012., 2013., 2015. i 2017. godine) proglašen je najboljim Managerom poslovnog odnosa u RBA. Od 01.08.2021. godine pridružuje se timu FWR Privatnog bankarstva, pri čemu je primarno zadužen za klijente privatnog bankarstva na području grada Varaždina i Čakovca. Mario posjeduje licencu za brokera i investicijskog savjetnika, a svoje znanje i sposobnosti usavršavao je na brojnim edukacijama i stručnim seminarima u zemlji i inozemstvu iz područja tržišta kapitala, upravljanja i alokacije imovine, optimizacije rizika te strategija ulaganja.

Ugovorite sastanak s privatnim bankarom.