Please use in sticky navigation module this Section ID: investicijske-odluke-donosite-samostalno

Investicijske odluke donosite samostalno?

Na raspolaganju su Vam usluge RBA brokera i skrbništva.

RBA brokeri omogućuju Vam kupnju i prodaju financijskih instrumenata na Zagrebačkoj burzi ali i na više od 40 stranih tržišta. Tu je i eBroker usluga za jednostavno i brzo zadavanje naloga za kupnju i prodaju dionica na Zagrebačkoj burzi bez posredovanja brokera.

RBA Vam kroz uslugu skrbništva (custody) omogućuje profesionalnu brigu za svu domaću i inozemnu financijsku imovinu u koju ste investirali ili tek namjeravate investirati. U mogućnosti ste prebaciti i imovinu iz inozemstva te pohraniti domaće i inozemne financijske instrumente i novac na istom skrbničkom računu. Usluga skrbništva je jedan od temelja dobro organiziranog poslovanja s financijskim instrumentima. U RBA, skrbništvo nije samo pohrana financijskih instrumenata već i čitav niz usluga s dodanom vrijednošću.

Please use in sticky navigation module this Section ID: ulaganje-kao-mozaik

Ulaganje kao mozaik

Ovisno o Vašoj toleranciji rizika te kretanjima na tržištu kreira se „krovna“ strategija.

Ukupna strategija kombinacija je dolje navedenih podstrategija, pri čemu udio svake ovisi o riziku portfelja te se dinamički mijenja.

Strategija novčanoga tržišta

  • upravljanje likvidnošću
  • spektar ulaganja: depoziti u domaćim bankama, domaće državne obveznice, trezorski zapisi ministarstva financija.

Strategija fiksnog prinosa

  • strategija apsolutnoga povrata
  • spektar ulaganja: domaće državne obveznice.

Dionička strategija

  • strategija apsolutnoga povrata
  • spektar ulaganja: američke dionice, europske dionice, japanske dionice, pojedine sektore te pojedine dionice.

Adaptivna strategija

  • strategija apsolutnoga povrata
  • širok spektar ulaganja: američke dionice, europske dionice, japanske dionice, dionice tržišta u razvoju, sirovine i robe, zlato, nekretninski fondovi, 10-godišnje američke obveznice, 10-godišnje njemačke obveznice.
*Adapitive asset allocation

Pristup strategiji možete ostvariti putem ulaganja u fondove

Raiffeisen Invest

Raiffeisen Invest, društvo za upravljanje UCITS fondovima jedno je od najstarijih društava za upravljanje investicijskim fondovima u Republici Hrvatskoj. Društvo upravlja s otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom objedinjujući različite klase imovine i investicijske strategije.

Raiffeisen Capital Management

Raiffeisen Capital Management dio je najveće austrijske bankarske grupe i s tržišnim udjelom od 19,6% (lipanj 2023.), jedno je od vodećih austrijskih društava za upravljanje investicijskim fondovima. Izvan austrijskog tržišta, Raiffeisen Capital Management je već mnogo godina aktivan na međunarodnim tržištima i sada je već cijenjeni igrač u nekoliko europskih zemalja.

O najboljem obliku ulaganja za Vas možemo porazgovarati uživo.

Please use in sticky navigation module this Section ID: strategije-1

Strategije

Absolute Return strategije

Cilj Absolute Return strategije (strategije apsolutnog povrata) je ostvarivanje atraktivnog prinosa u odnosu na preuzeti rizik. Absolute Return strategija jedno je od naših područja izvrsnosti, a uspjeh strategije određuje se ostvarenim prinosom u odnosu na preuzeti rizik.

Adaptivne strategije upravljanja

Adaptivne strategije upravljanja imovinom kreirane su kako bi Vam donijele uspjeh i na turbulentnom financijskom tržištu današnjice. Podrazumijevaju aktivno upravljanje imovinom pri kojem se udio svake pojedine klase imovine u portfelju dinamički mijenja ovisno o kretanjima na globalnim financijskim tržištima. Primjenom adaptivne strategije nastojimo Vam osigurati učinkovitu raspodjelu imovine, diverzifikaciju te pravovremeno izlaganje tržištu.

Upravljanje rizicima

Upravljanje rizicima je ključan dio investicijskog procesa kako bismo Vam osigurali uspjeh usprkos nepredvidivosti tržišta. Risk menadžeri aktivno sudjeluju u razvoju svake strategije te neprestano prate promjene u riziku svake klase imovine u portfelju.

Please use in sticky navigation module this Section ID: odrzivost-section

Održivost

Neuzimanje u obzir štetnih učinaka odluka o ulaganjima na čimbenike održivosti

Raiffeisenbank Austria d.d., kao Financijski savjetnik, kako je taj pojam definiran u članku 2. (11) Uredbe (EU) 2019/2088 od 27. studenoga 2019. o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga, pruža savjetodavne usluge u vezi financijskih proizvoda proizvedenih od strane Sudionika financijskih tržišta, koji su članice RBA grupe, pripadaju RBI grupi i / ili s kojima RBA ima na snazi odgovarajuće ugovore o distribuciji financijskih proizvoda.

Zbog nedostatka dostupnih podataka i pouzdanosti podataka u vezi s izračunima u pogledu relevantne regulative (Uredba o Taksonomiji i SFDR uredba), negativni učinci investicijskih odluka na čimbenike održivosti, pri odabiru financijskih proizvoda za savjet, trenutno se ne uzimaju u obzir; pridržavamo pravo razmatranja učinaka održivosti u budućnosti, uzimajući u obzir budući razvoj regulative i ustaljene prakse na financijskom tržištu.

Raiffeisenbank Austria d.d. se oslanja na investicijske odluke i druge informacije dobivene od strane Sudionika financijskog tržišta kao proizvođača financijskih proizvoda koje RBA preporuča kao Financijski savjetnik te se brine da sve navedene informacije koje je dobila od Sudionika financijskog tržišta proslijedi svojim klijentima, djelujući pritom isključivo u ulozi Financijskog savjetnika kao distributera financijskog proizvoda.