Please use in sticky navigation module this Section ID: investicijske-odluke-donosite-samostalno

Investicijske odluke donosite samostalno?

Na raspolaganju su Vam usluge RBA brokera i skrbništva.

RBA brokeri omogućuju Vam kupnju i prodaju financijskih instrumenata na Zagrebačkoj burzi ali i na više od 40 stranih tržišta. Tu je i eBroker online platforma za jednostavno i brzo zadavanje naloga za kupnju i prodaju dionica na Zagrebačkoj burzi bez posredovanja brokera.

RBA Vam kroz uslugu skrbništva (custody) omogućuje profesionalnu brigu za svu domaću i inozemnu financijsku imovinu u koju ste investirali ili tek namjeravate investirati. U mogućnosti ste prebaciti i imovinu iz inozemstva te pohraniti domaće i inozemne financijske instrumente i novac na istom skrbničkom računu. Usluga skrbništva je jedan od temelja dobro organiziranog poslovanja s financijskim instrumentima. U RBA, skrbništvo nije samo pohrana financijskih instrumenata već i čitav niz usluga s dodanom vrijednošću.

Please use in sticky navigation module this Section ID: ulaganje-kao-mozaik

Ulaganje kao mozaik

Ovisno o Vašoj toleranciji rizika te kretanjima na tržištu kreira se „krovna“ strategija.

Ukupna strategija kombinacija je dolje navedenih podstrategija, pri čemu udio svake ovisi o riziku portfelja te se dinamički mijenja.

Strategija novčanoga tržišta

 • upravljanje likvidnošću
 • spektar ulaganja: depoziti u domaćim bankama, domaće državne obveznice, trezorski zapisi ministarstva financija.

Strategija fiksnog prinosa

 • strategija apsolutnoga povrata
 • spektar ulaganja: domaće državne obveznice.

Dionička strategija

 • strategija apsolutnoga povrata
 • spektar ulaganja: američke dionice, europske dionice, japanske dionice, pojedine sektore te pojedine dionice.

Adaptivna strategija

 • strategija apsolutnoga povrata
 • širok spektar ulaganja: američke dionice, europske dionice, japanske dionice, dionice tržišta u razvoju, sirovine i robe, zlato, nekretninski fondovi, 10-godišnje američke obveznice, 10-godišnje njemačke obveznice.
*Adapitive asset allocation

Pristup strategiji možete ostvariti putem ulaganja u fondove

Ulaganje putem fondova

 • Različite razine rizika
 • Jedan ISIN – jednostavan pristup / olakšano investiranje
 • Dnevna likvidnost
 • Jednostavno oporezivanje

O najboljem obliku ulaganja za Vas možemo porazgovarati uživo.

Please use in sticky navigation module this Section ID: strategije-1

Strategije

Absolute Return strategije

Cilj Absolute Return strategije (strategije apsolutnog povrata) je ostvarivanje atraktivnog prinosa u odnosu na preuzeti rizik. Absolute Return strategija jedno je od naših područja izvrsnosti, a uspjeh strategije određuje se ostvarenim prinosom u odnosu na preuzeti rizik.

Adaptivne strategije upravljanja

Adaptivne strategije upravljanja imovinom kreirane su kako bi Vam donijele uspjeh i na turbulentnom financijskom tržištu današnjice. Podrazumijevaju aktivno upravljanje imovinom pri kojem se udio svake pojedine klase imovine u portfelju dinamički mijenja ovisno o kretanjima na globalnim financijskim tržištima. Primjenom adaptivne strategije nastojimo Vam osigurati učinkovitu raspodjelu imovine, diverzifikaciju te pravovremeno izlaganje tržištu.

Upravljanje rizicima

Upravljanje rizicima je ključan dio investicijskog procesa kako bismo Vam osigurali uspjeh usprkos nepredvidivosti tržišta. Risk menadžeri aktivno sudjeluju u razvoju svake strategije te neprestano prate promjene u riziku svake klase imovine u portfelju.