Anita Gracin
(Zagreb)

Anita Gracin završila je diplomski studij na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, smjer Financijski menadžement. Svoju karijeru u RBA započela je 2002. u Sektoru poslovanja sa stanovništvom. Od 2009. godine radi kao Manager poslovnog odnosa, a 2013. godine priključuje se FWR privatnom bankarstvu. Anita Gracin svoje je znanje i sposobnosti usavršavala raznim edukacijama i stručnim seminarima na području managmenta, private bankinga i asset managementa. Posjeduje licencu za brokera i investicijskog savjetnika.

Ugovorite sastanak s privatnim bankarom.

Krešo Milošević
(Rijeka, Pula)

Krešo Milošević zaposlen je u Raiffeisen banci u timu FWR privatnog bankarstva na poziciji glavnog voditelja poslovnog odnosa u FWR uredu u Rijeci. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Rijeci, smjer Management. U bankarskom sektoru počeo je raditi 2010. godine u Sberbank, a karijeru 2012. godine nastavlja u Privrednoj banci Zagreb gdje radi u sektoru poslovanja sa stanovništvom na poslovima osobnog bankara i affluent osobnog bankara sve do dolaska u Raiffeisen banku 2017. godine. Pohađao je edukacije i seminare iz područja poslovanja sa stanovništvom i managementa. Posjeduje licencu za brokera i investicijskog savjetnika.

Ugovorite sastanak s privatnim bankarom.

Božena Šljaka
(Zadar, Šibenik, Split)

Božena Šljaka završila je diplomski studij 2001. na Seton Hall University, smjer Organizacija i management u New Jersey, USA. Svoju karijeru u RBA započela je 2003. u poslovnoj mreži u poslovanju sa stanovništvom. 2011. promovirana je u Managera poslovnog odnosa Premium bankarstva te je 2018. proglašena najboljim Managerom poslovnog odnosa u Raiffeisenbank Hrvatska. Krajem 2019. pridružuje se timu FWR Privatnog bankarstva, a zadužena je za klijente na području grada Zadra, Šibenika i Splita. Božena je znanje i sposobnosti usavršavala na raznim edukacijama i stručnim seminarima na području tržišta kapitala i upravljanja imovinom. Posjeduje licencu za brokera i investicijskog savjetnika.

Ugovorite sastanak s privatnim bankarom.

Jelena Čatipović
(Split, Dubrovnik)

Jelena Čatipović završila je diplomski studij na Pravnom fakultetu u Splitu. Svoju karijeru u RBA započela je 2007. u poslovnoj mreži u poslovanju sa stanovništvom. Od 2015. radila je na radnom mjestu Managera poslovnog odnosa Premium bankarstva te dobila mnoga priznanja za najboljeg Managera poslovnog odnosa. Početkom 2021. pridružuje se timu FWR Privatnog bankarstva kao Voditelj poslovnog odnosa za klijente Splita i Dubrovnika. Jelena posjeduje licencu za brokera i investicijskog savjetnika, a svoje znanje i sposobnosti usavršavala je na brojnim edukacijama i stručnim seminarima iz područja managementa, tržišta kapitala i upravljanja imovinom.

Ugovorite sastanak s privatnim bankarom.

Mario Gregurina
(Varaždin, Čakovec)

Mario Gregurina je završio stručni studij na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer Unutarnja i vanjska trgovina. Karijeru u RBA je započeo 2004. godine u Poslovnici Čakovec na radnom mjestu Mlađeg referenta brzih transakcija. Promoviran je 2007. godine u Osobnog bankara, 2009. godine u Višeg osobnog bankara te 2011. godine u Managera poslovnog odnosa Premium bankarstva. Nekoliko godina (2012., 2013., 2015. i 2017. godine) proglašen je najboljim Managerom poslovnog odnosa u RBA. Od 01.08.2021. godine pridružuje se timu FWR Privatnog bankarstva, pri čemu je primarno zadužen za klijente privatnog bankarstva na području grada Varaždina i Čakovca. Mario posjeduje licencu za brokera i investicijskog savjetnika, a svoje znanje i sposobnosti usavršavao je na brojnim edukacijama i stručnim seminarima u zemlji i inozemstvu iz područja tržišta kapitala, upravljanja i alokacije imovine, optimizacije rizika te strategija ulaganja.

Ugovorite sastanak s privatnim bankarom.

Dario Bojčić
(Zagreb)

Dario Bojčić se pridružio RBA u timu FWR privatnog bankarstva na poziciji Glavnog voditelja poslovnog odnosa u FWR uredu u Zagrebu od 2021. godine. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer Financije. U bankarskom sektoru počeo je raditi 2015. godine u Erste banci, i to u sektoru građanstva, gdje stječe četverogodišnje iskustvo rada u Privatnom bankarstvu sve do dolaska u RBA 2021. godine. Dario Bojčić svoje je znanje i sposobnosti usavršavao raznim edukacijama i stručnim seminarima na području managmenta, private bankinga i asset managementa. Posjeduje licencu za investicijskog savjetnika.

Ugovorite sastanak s privatnim bankarom.

Juraj Pavlović
(Zagreb)

Juraj Pavlović pridružio se RBA timu FWR privatnog bankarstva 2022. godine. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. U bankarskom sektoru počinje raditi 2008. godine u Privrednoj banci Zagreb. 2009. godine pridružuje se timu Privatnog bankarstva, a 2015. godine promoviran je u Glavnog menadžera za odnose s klijentima. Posjeduje licencu za brokera i investicijskog savjetnika, a svoje znanje i sposobnosti usavršavao je na brojnim edukacijama i stručnim seminarima iz područja managementa, tržišta kapitala i upravljanja imovinom.

Ugovorite sastanak s privatnim bankarom.

Vaš privatni bankar osigurava povjerljiv partnerski odnos i financijskog savjetnika
dostupnog u bilo koje vrijeme putem telefona, elektroničke pošte ili interneta.

Privatni bankar nije vezan uz prostor banke i poslovni se prostor nalazi gdje god Vama odgovara, osiguravajući Vam tako potpunu diskreciju i zaštitu povjerljivih podataka. Baš zbog toga, posebnu pažnju posvećujemo selekciji i neprestanoj edukaciji FWR privatnih bankara.