Usluge privatnog bankarstva sveobuhvatan su proces koji počiva na povjerenju i izgradnji dugoročnih odnosa.

Mi pružamo individualno kreirane usluge, a raznovrstan tim specijalista iz organizacijskih dijelova banke povezan je s Vašim privatnim bankarom, kako biste bili sigurni da Vam je svakodnevno na raspolaganju iskustvo i znanje iz svih aspekata poslovanja.