Mirovinska štednja

Dobrovoljna mirovinska štednja jedini je oblik štednje s dvije vrste državnih poticaja – državna poticajna sredstva i porezna olakšica poslodavcima. Prinos dobrovoljnoga mirovinskog fonda, odnosno zarada koju mirovinsko društvo ostvaruje upravljajući sredstvima fonda, uvećava vrijednost imovine članova fonda.

Na dobrovoljnu mirovinsku štednju ne plaća se porez, a visinu, trajanje i dinamiku ulaganja u fond određujete sami.

Korištenje ušteđenih sredstava

Ušteđena sredstva na računu III. stupa mogu se podići najranije s 55 godina života putem jednog od odabranih oblika mirovine, bez obzira na radni status. Sredstva na računu u dobrovoljnome mirovinskom fondu osobna su imovina člana i ne mogu biti predmetom ovrhe ili osiguranja protiv člana fonda. Na taj način, možete biti zaista sigurni u svoju budućnost.

Isplata mirovina

Jedini uvjet za stjecanje prava na isplatu mirovine iz dobrovoljnoga mirovinskog fonda je navršenih 55 godina starosti.

Dvije su mogućnosti za isplatu mirovina:
1. putem dobrovoljnoga mirovinskog fonda
2. putem jednog od odabranih mirovinskih programa koje nudi mirovinsko osiguravajuće društvo.Pročitajte više o mirovinama ili izračunajte očekivanu mirovinu na stranicama Raiffeisen mirovinskog osiguravajućeg društva.

Ili ćemo Vam sve o tome ispričati uživo.